اکبر رحیمی فرد یکشنبه 8 بهمن 1396 ساعت 21 و 34 دقیقه و 52 ثانیه نظرات ()
رنگ روغنی براق :
قابلیت اجرا برروی فلزات
قابلیت ترکیب با رنگ روغنی مات
قابلیت رقیق شدن با تینر
قابلیت پاک شوندگی بالا.
رنگ روغنی مات:
قابلیت اجرا بر روی سطوح فلزی و گچی
توجه:به تنهایی برروی سطوح فلزی کاربرد چندانی ندارد
قابلین ترکیب با رنگ روغنی براق.